Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2014

girl-with-one-eye
18:17
6553 96ce 500
Reposted fromwhiteicetea whiteicetea viadobby dobby
girl-with-one-eye
18:17
Każdy człowiek ma wspomnienia, których nie ujawniłby nikomu oprócz własnych przyjaciół. Ma on także inne myśli, których nie ujawniłby nawet swoim przyjaciołom, aby pozostały sekretem dostępnym tylko dla niego. Ale istnieją także inne kwestie, których człowiek boi się oznajmić nawet samemu sobie. Każdy porządny człowiek ma kilka takich myśli, które są gdzieś ukryte w głowie.
— Fiodor Dostojewski
Reposted fromargothiel argothiel viadobby dobby
girl-with-one-eye
18:16
Jestem bardzo poirytowany, dlatego prawie w ogóle się nie odzywam: nie chciałbym usłyszeć tego, co chciałbym powiedzieć.
— I. Karpowicz "Gesty"
Reposted fromtouchable touchable viadobby dobby
girl-with-one-eye
18:16
Mam tylko ochotę zwinąć się w kulkę i odturlać jak najdalej.
— Jandy Nelson
Reposted fromumorusana umorusana viadobby dobby
girl-with-one-eye
18:16
0547 0a56
Reposted fromhornypigeon hornypigeon viaSzczurek Szczurek
girl-with-one-eye
18:16
Bo czasami, żeby pocieszyć, nie trzeba wiele mówić. Wystarczy tylko przyjść. Wystarczy być.
— Roma Ligocka "Wolna miłość"
Reposted fromdreamadream dreamadream viadobby dobby
girl-with-one-eye
18:15
5442 b37b
Reposted fromspokodama spokodama viadobby dobby
girl-with-one-eye
18:15
Właściwie najważniejszą rzeczą jest nie osiągnięcie celu, ale to, czego się po drodze uczymy i jak się rozwijamy.
— Andrew Matthews
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viadobby dobby
girl-with-one-eye
18:15
Bo najważniejsze jest to by mieć taką osobę, której możesz powiedzieć wszystko. Nie boisz się o jej reakcję, po prostu mówisz.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadobby dobby
girl-with-one-eye
18:15
girl-with-one-eye
18:13
2510 672c 500
Reposted frommrbig mrbig viaaaaddicted aaaddicted
girl-with-one-eye
18:12
4712 b14a
Jennifer Lawrence
Reposted fromcelebs celebs viaaaaddicted aaaddicted
girl-with-one-eye
18:12
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viaaaaddicted aaaddicted
girl-with-one-eye
18:12
Żyj po swojemu. Niektórzy będą cię nienawidzić, inni kochać, większość nie będzie miała zdania. Wszystko zależy od ciebie.
— John Grisham - Czuwanie
Reposted frompoetabezdomny poetabezdomny viaaaaddicted aaaddicted
girl-with-one-eye
18:11
1953 b498 500
girl-with-one-eye
18:11
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża, zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viaaaaddicted aaaddicted
girl-with-one-eye
18:11
3875 e2df 500
Reposted fromhestjapa hestjapa viaSzczurek Szczurek
girl-with-one-eye
18:10
6203 ada4 500
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viadobby dobby
girl-with-one-eye
18:10

“My name is Katniss Everdeen. My home is district 12. I was in The Hunger Games. I am the Mockingjay. I brought down the Capitol. President Snow hates me. He killed my sister. Now I will kill will him.”
Reposted fromfandoms fandoms viadobby dobby
girl-with-one-eye
18:09
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viaextract extract
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl