Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 26 2014

10:35
1965 58aa

July 19 2014

girl-with-one-eye
18:32
girl-with-one-eye
18:32
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viakotfica kotfica
girl-with-one-eye
18:32
Reposted fromkoneva koneva viakotfica kotfica
girl-with-one-eye
18:31
Czyń to, co możesz, za pomocą tego, co możesz, tam gdzie jesteś.
— Eleonora Roosevelt
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viakotfica kotfica
girl-with-one-eye
18:31
5710 a133 500
Reposted fromlistopadowa listopadowa viakotfica kotfica
girl-with-one-eye
18:28
4785 f946
całe życie na przypale.
Reposted frommakemewannadie makemewannadie viamdjg mdjg
girl-with-one-eye
18:22
Oszukiwanie samego siebie to jedno z najbardziej wyrafinowanych kłamstw.
— Ewa Nowak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaostatni ostatni
girl-with-one-eye
18:22
Muszę się przejść, zebrać myśli, może gdzieś tam leżą.
— P. Adamczyk
Reposted fromswojszlak swojszlak viaWeroniikaa Weroniikaa
girl-with-one-eye
18:21
To oszałamiający moment w przygodzie miłosnej, kiedy po raz pierwszy, w miejscu publicznym, w restauracji albo w teatrze, mężczyzna opuszcza dłoń i kładzie ją na dziewczęcym udzie, a ona umieszcza dłoń na dłoni mężczyzny i przyciska ją do siebie. Te dwa gesty mówią wszystko, co było do powiedzenia. Zgoda na wszystko. Wszystkie umowy są zawarte.
— Ian Fleming
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaextract extract
18:20
18:20
6607 fd5e 500
Reposted fromwrajt wrajt viadobby dobby
18:20
3278 178e
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viadobby dobby
girl-with-one-eye
18:20
Więc dlatego wszyscy przegramy; dlatego, że przechodziliśmy obojętnie obok czegoś, kiedy powinniśmy pozostać; i dobrze, że nam to nie będzie wybaczone.
— Marek Hłasko, 'Brudne czyny'
18:20
3700 5d8d 500
Reposted fromnutopiancitizen nutopiancitizen viaSzczurek Szczurek
girl-with-one-eye
18:19
9627 d4b5
Reposted fromscorpix scorpix viadobby dobby
girl-with-one-eye
18:19
girl-with-one-eye
18:18
Reposted frommeem meem viaSzczurek Szczurek
girl-with-one-eye
18:18
i jakich kolwiek kobiet ;)
girl-with-one-eye
18:17
2367 909f 500
Reposted fromhistoriahisterii historiahisterii viadobby dobby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl